Menu Close

Jadual Kebudayaan (Kugiran)

Giliran Masa Pasukan
1 0900 JOHOR
2 0920 SABAH
3 0940 MESCA
4 1000 KELANTAN
5 1020 KUALA LUMPUR
6 1040 KEDAH
7 1100 PERAK
8 1120 SELANGOR
9 1140 SARAWAK
10 1200 PAHANG
11 1220 MELAKA

TARIKH

MASA / TEMPAT

AKTIVITI

PENGLIBATAN

CATATAN

24 Okt

9.00 pagi

SSeMS

Mesyuarat 1

Pengetua
Semua PK
Ketua Bidang dan JU uzik

Penubuhan AJK
Anggaran Perbelanjaan

16 Nov

11.00 pagi

SSeMS

Mesyuarat 2

Pengetua
Semua PK
Ketua Bidang Muzik dan JU muzik
AJK yang dilantik

Pelaporan AJK
Cadangan hakim
Lakaran pentas

17 Dis
(Isnin)

10.00 pagi

SSeMS

Taklimat Jawatankuasa
Persediaan tempat dan peralatan

Semua AJK
Crew

Memastikan peralatan dan tempat disediakan dengan sempurna.

18 Dis (Selasa)

10.00 pagi

SSeMS

Taklimat Umum
Sound Check

Semua AJK
Teknikal
Semua Ketua dan Anggota Kugiran

Backline SSeMS
Soundman SCV

19 Dis
(Rabu)

9.00 pagi

SSeMS

Taklimat Pertandingan
Saringan Pertandingan Kugiran

Semua AJK
Teknikal
Semua Ketua dan Anggota Kugiran
Hakim

Backline SSeMS
Soundman SCV

20 Dis
(Khamis)

2.00 petang
SSeMS

Pertandingan Akhir

Semua AJK
Teknikal
Semua Ketua dan Anggota Kugiran
Hakim

Backline Sekolah Seni
PA System & Soundman BCCK

 

Print Friendly, PDF & Email